Náš Domov

Oznámenie o mieste uloženia písomností

Oznámenie o mieste uloženia písomností

Občan:  Holka Lukáš Listová zásielka do vlastných rúk od Okresnej prokuratúry Nové Zámky je uložená na Pošte v Radave. Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Radava, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej […]

23.07.2016-SOBOTA – 70. výročie založenia...

23.07.2016-SOBOTA – 70. výročie založenia futbalu v Radave

17.07.2016 – Nedeľa – RVHP

17.07.2016 – Nedeľa – RVHP

Hrebeňom Veľkej Fatry 2016

Hrebeňom Veľkej Fatry 2016

Hrebeňom Veľkej Fatry 2016 Fotogaléria :   V sobotu 28.5.2016 sa uskutočnila prvá turistická akcia turistov z Radavy . Navštívili sme pohorie Veľká Fatra, ktoré je od nás relatívne ľahko dostupné. Prvé vrcholy sa nachádzajú kúsok za Banskou Bystricou  – dostupné do 2 hodín.   Veľká Fatra je rozsiahle pohorie, ktoré bolo už od roku 1971 […]

Víno Radava 2016 VÝSLEDKY !

víno radava 2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozv...

phsr

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Radava_PHSR_2014-2020

Výsledky volieb 2016

Volby NR SR

  Okrsková volebná komisia v Radave, oznamuje výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali                              dňa 05.03.2016

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Rad...

prezenčny stolny tenis turnaj

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Radava 2.ročník  Termín konania : 3.január 2016 Začiatok: 12:30 Kategória 1 : deti (mládež) Kategória 2 : dospelí Fotogaléria Za bohatú fotogalériu ďakujeme Michalovi Gedajovi V nedeľu 3 .januára 2016 sa v našej obci konal druhý ročník stolnotenisového turnaja o pohár Starostu obce Radava .Turnaja sa mohli zúčastniť všetci občania obce Radava. Hralo […]

Radavská futbalová prípravka

prezennčny sršni

Radavská futbalová prípravka Od leta 2015 sa pri ŠK Radava vytvorilo nové mužstvo – detská prípravka . Bola to jedna s podmienok – OBFZ Nové Zámky , aby mohlo učinkovať mužstvo dospelých vo vyššej súťaži Okresného futbalového zväzu. mužstvo má krycí názov : Radavskí sršni Záujem o vstup do tohto mužstva bol nad očakávanie veľký – jedná […]

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

radava info

Obec Radava zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do NR SR: radava@stonline.sk