Náš Domov

Posts by radava

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky – Miloslava Debnárová OBEC RADAVA 941 47 RADAVA 444 V Radave, dňa 14.09.2017 Oznámenie o uložení zásielky Obec Radava, oznamuje občanovi Debnárová Miloslava, trvale bytom Radava, že na Obec Radava, jej bola dňa 14.09.2017 doručená doporučená listová zásielka. Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Radave, […]

Zverejnenie elektronickej adresy – Voľby ...

Zverejnenie elektronickej adresy – Voľby do VÚC

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: maria.meliskova@radava.dcom.sk

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do […]

30.04.2017 18:00 hod Stretnutie pri stavaní obe...

stavanie mája

VÝSLEDKY Ochutnávka vín, Víno Radava 2017

vino radava 2017

21. 4. 2017 Ochutnávka vín, Víno Radava 2017

vino radava 2017

ŠTATÚT ročníka súťažnej výstavy  vín VÍNO  RADAVA  2017   ČL. I. POSLANIE  A CIEĽ   Hlavným  poslaním a cieľom  súťažnej  výstavy  vín  „Víno  Radava  2017“  je  podnietiť  vinohradníkov  a  výrobcov  vína  k  intenzívnejšej  a  kvalitatívne  vyššej,  dnešnej  dobe  zodpovedajúcej  starostlivosti  o vinič  a jeho  finálny  produkt  t.j.  k výrobe  kvalitných,  najmä  odrodových  a značkových  vín  typických  pre  náš  vinohradnícky  rajón,  spravodlivo  […]

Ochutnávka kelkýšu

kelkyš

Preskúšanie sirény

skúška-sirény1

Obec Radava oznamuje občanom, že v roku 2017 sa v obci Radava uskutoční preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva ( sirény) vždy o 12.00 hodine nasledovne: 13. január 2017 10. február 2017 10. marec 2017 21. apríl 2017 12. máj 2017 9. jún 2017 14. júl 2017 11. august 2017 8. september 2017 13. október 2017 10. november 2017 […]

Informácie pre verejnosť, zákon o ochrane obyva...

Informácie pre verejnosť, zákon o ochrane obyvateľstva

PDF Súbor na stiahnutie : Informácie pre verejnosť_NZ   Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej […]

1/2017 Výsledky stolno – tenisového turna...

titulna

    Fotogaléria V sobotu 7.1.2017 sa v našej obci konal tretí ročník stolnotenisového turnaja o  pohár starostu obce Radava. Počas viac ako 7 hodinovej ‘dávky’ stolného tenisu sme mohli vidieť spolu až 86 zápasov. Počet zúčastnených hráčov : 31 (17 dospelých + 14 detí).   Organizátorom turnaja bol športový klub Radava – oddiel stolného tenisu, ktorý […]