Náš Domov

VÝSLEDKY Ochutnávka vín, Víno Radava 2017

vino radava 2017

21. 4. 2017 Ochutnávka vín, Víno Radava 2017

vino radava 2017

ŠTATÚT ročníka súťažnej výstavy  vín VÍNO  RADAVA  2017   ČL. I. POSLANIE  A CIEĽ   Hlavným  poslaním a cieľom  súťažnej  výstavy  vín  „Víno  Radava  2017“  je  podnietiť  vinohradníkov  a  výrobcov  vína  k  intenzívnejšej  a  kvalitatívne  vyššej,  dnešnej  dobe  zodpovedajúcej  starostlivosti  o vinič  a jeho  finálny  produkt  t.j.  k výrobe  kvalitných,  najmä  odrodových  a značkových  vín  typických  pre  náš  vinohradnícky  rajón,  spravodlivo  […]

Ochutnávka kelkýšu

kelkyš

Preskúšanie sirény

skúška-sirény1

Obec Radava oznamuje občanom, že v roku 2017 sa v obci Radava uskutoční preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva ( sirény) vždy o 12.00 hodine nasledovne: 13. január 2017 10. február 2017 10. marec 2017 21. apríl 2017 12. máj 2017 9. jún 2017 14. júl 2017 11. august 2017 8. september 2017 13. október 2017 10. november 2017 […]

Informácie pre verejnosť, zákon o ochrane obyva...

Informácie pre verejnosť, zákon o ochrane obyvateľstva

PDF Súbor na stiahnutie : Informácie pre verejnosť_NZ   Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej […]

Vlajka Radavy na najvyššom bode Iránu

prezentacny-novy

Vlajka Radavy na 5 tisícovke   Dňa 12.9.2016 zaviala vlajka Radavy na najvyššom bode Iránu  a celého blízkeho Východu – sopke Damavand s výškou 5671m. Zaslúžil sa o to občan Radavy a toho času poslanec obecného zastupiteľstva – Ing.Vozárik Marián. Zájazd sa uskutočnil v dnoch 8.9 – 16.9.2015 a zúčastnili sme sa ho 5 ti Slováci.   Leteli sme na linke […]

Hrebeňom Veľkej Fatry 2016

prezentačnyyyy

Hrebeňom Veľkej Fatry 2016 Fotogaléria :       V sobotu 28.5.2016 sa uskutočnila prvá turistická akcia turistov z Radavy . Navštívili sme pohorie Veľká Fatra, ktoré je od nás relatívne ľahko dostupné. Prvé vrcholy sa nachádzajú kúsok za Banskou Bystricou  – dostupné do 2 hodín.   Veľká Fatra je rozsiahle pohorie, ktoré bolo už od […]

Odškodňovanie vlastníkov

Untitled-1

Všetkým obciam dotknutých výstavbou Vedenie 2×400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur oznamujeme, že odškodňovanie vlastníkov za zriadenie vecného bremena bude vykonávať Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, úsek rozvoja a investícií, vrchný riaditeľ doc . Ing. Miroslav Rapšík, CSc,                       […]