Náš Domov

Deň obce Radava – 780. výročie prvej píso...

Deň obce Radava – 780. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci

30.04.2017 18:00 hod Stretnutie pri stavaní obe...

stavanie mája

21. 4. 2017 Ochutnávka vín, Víno Radava 2017

vino radava 2017

ŠTATÚT ročníka súťažnej výstavy  vín VÍNO  RADAVA  2017   ČL. I. POSLANIE  A CIEĽ   Hlavným  poslaním a cieľom  súťažnej  výstavy  vín  „Víno  Radava  2017“  je  podnietiť  vinohradníkov  a  výrobcov  vína  k  intenzívnejšej  a  kvalitatívne  vyššej,  dnešnej  dobe  zodpovedajúcej  starostlivosti  o vinič  a jeho  finálny  produkt  t.j.  k výrobe  kvalitných,  najmä  odrodových  a značkových  vín  typických  pre  náš  vinohradnícky  rajón,  spravodlivo  […]

Ochutnávka kelkýšu

kelkyš