Náš Domov

Upozornenie na povinnosť – registrovať ch...

Upozornenie na povinnosť – registrovať chov hospodárskych zvierat

PDF Súbor na stiahnutie : ———————->  upzornenie-na-povinnost-drzitela-registrovat-chov-hz-v-cehz-2-1  <———————

verejná vyhláška

verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava – požiadala obec o doručenie písomnosti verejnou vyhláškou do vlastných rúk občanovi: Lukáš Holka, č. d. 230, 941 47 Radava Z dôvodu nemožnosti osobného doručenia v zmysle ďalej citovaného § 26 ods. 2, zákona č. 71/1967 Zb., […]

20.08.2016 – Sobota – 10.ročník Deň...

00434 - MERKUR - Obecné dni obce Radava 2016__A3__vz2_Folder.in

Separovaný odpad

recycling-bins-south-africa

KALENDÁR  ZVOZOV SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI RADAVA  3. august 20169 9. september 2016 7. október 2016 10.november 2016 12. december 2016 Zbierajú sa: Plasty – patria sem plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, plastové okná a nábytok […]

Hrebeňom Veľkej Fatry 2016

prezentačnyyyy

Hrebeňom Veľkej Fatry 2016 Fotogaléria :       V sobotu 28.5.2016 sa uskutočnila prvá turistická akcia turistov z Radavy . Navštívili sme pohorie Veľká Fatra, ktoré je od nás relatívne ľahko dostupné. Prvé vrcholy sa nachádzajú kúsok za Banskou Bystricou  – dostupné do 2 hodín.   Veľká Fatra je rozsiahle pohorie, ktoré bolo už od […]

Víno Radava 2016 VÝSLEDKY !

víno radava 2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozv...

phsr

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Radava_PHSR_2014-2020

Výsledky volieb 2016

Volby NR SR

  Okrsková volebná komisia v Radave, oznamuje výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali                              dňa 05.03.2016

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Rad...

prezenčny stolny tenis turnaj

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Radava 2.ročník  Termín konania : 3.január 2016 Začiatok: 12:30 Kategória 1 : deti (mládež) Kategória 2 : dospelí Fotogaléria Za bohatú fotogalériu ďakujeme Michalovi Gedajovi V nedeľu 3 .januára 2016 sa v našej obci konal druhý ročník stolnotenisového turnaja o pohár Starostu obce Radava .Turnaja sa mohli zúčastniť všetci občania obce Radava. Hralo […]

Radavská futbalová prípravka

prezennčny sršni

Radavská futbalová prípravka Od leta 2015 sa pri ŠK Radava vytvorilo nové mužstvo – detská prípravka . Bola to jedna s podmienok – OBFZ Nové Zámky , aby mohlo učinkovať mužstvo dospelých vo vyššej súťaži Okresného futbalového zväzu. mužstvo má krycí názov : Radavskí sršni Záujem o vstup do tohto mužstva bol nad očakávanie veľký – jedná […]