Domov pre všetkých...

Divadlo v Radave

divadlo v radave

DIVADLO NA PODVALKU z Veľkých Loviec, uvádza dňa 7. februára 2016 t. j. v nedeľu      o 15.00 hod., v sále kultúrneho domu v Radave, divadelnú hru     ULIČKA,    na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.  Hrajú: Martin Brezánsky, Daniela Zimulová, Eva Regásová, Karolína Zimulová, Stanislav Debrecéni, Ľubica Slivoňová, Pavol Bartko, Ľuboš Zimula a […]

Halový uličkársky turnaj vo futbale

12557704_984222561652993_643271109_o

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Rad...

prezenčny stolny tenis turnaj

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Radava 2.ročník  Termín konania : 3.január 2016 Začiatok: 12:30 Kategória 1 : deti (mládež) Kategória 2 : dospelí Fotogaléria Za bohatú fotogalériu ďakujeme Michalovi Gedajovi V nedeľu 3 .januára 2016 sa v našej obci konal druhý ročník stolnotenisového turnaja o pohár Starostu obce Radava .Turnaja sa mohli zúčastniť všetci občania obce Radava. Hralo […]

Radavská futbalová prípravka

prezennčny sršni

Radavská futbalová prípravka Od leta 2015 sa pri ŠK Radava vytvorilo nové mužstvo – detská prípravka . Bola to jedna s podmienok – OBFZ Nové Zámky , aby mohlo učinkovať mužstvo dospelých vo vyššej súťaži Okresného futbalového zväzu. mužstvo má krycí názov : Radavskí sršni Záujem o vstup do tohto mužstva bol nad očakávanie veľký – jedná […]

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

Ping-Pongový turnaj o pohár obce Radava 2016

pozvánka na pingpongový turnaj o pohár radava 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

radava info

Obec Radava zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do NR SR: radava@stonline.sk

Voľby do NR SR 2016

Volby NR SR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho […]

Odškodňovanie vlastníkov

Untitled-1

Všetkým obciam dotknutých výstavbou Vedenie 2×400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur oznamujeme, že odškodňovanie vlastníkov za zriadenie vecného bremena bude vykonávať Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, úsek rozvoja a investícií, vrchný riaditeľ doc . Ing. Miroslav Rapšík, CSc,                       […]

Vlajka Radavy na vrchole Mont Blancu

prezentačnyyyy

Savojské Alpy – Mont Blanc Dna 25.8.2015 zaviala vlajka Radavy- na najvyššom vrchole Europy – Mont Blancu 4810m. Zaslužil sa o to občan Radavy – toho času poslanec obecneho zastupitelstva p.Marián Vozárik. Mont Blanc je najvyšší vrchol kontinentálnej Europy a z výškou 4810m je najvyšší vrchol Álp.Nachádza sa na hranici Francúzska a Talianska a taktiež veľmi blízko Švajčiarska.Kvôli nejednotnosti metodiky […]