Domov pre všetkých...

Voľby do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho […]

Odškodňovanie vlastníkov

Untitled-1

Všetkým obciam dotknutých výstavbou Vedenie 2×400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur oznamujeme, že odškodňovanie vlastníkov za zriadenie vecného bremena bude vykonávať Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, úsek rozvoja a investícií, vrchný riaditeľ doc . Ing. Miroslav Rapšík, CSc,                       […]

Vlajka Radavy na vrchole Mont Blancu

prezentačnyyyy

Savojské Alpy – Mont Blanc Dna 25.8.2015 zaviala vlajka Radavy- na najvyššom vrchole Europy – Mont Blancu 4810m. Zaslužil sa o to občan Radavy – toho času poslanec obecneho zastupitelstva p.Marián Vozárik. Mont Blanc je najvyšší vrchol kontinentálnej Europy a z výškou 4810m je najvyšší vrchol Álp.Nachádza sa na hranici Francúzska a Talianska a taktiež veľmi blízko Švajčiarska.Kvôli nejednotnosti metodiky […]

Skúška sirény

skúška sirény

Oznamujeme občanom v zmysle § 3 a ods.4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 5 ods.2 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO bude dňa 11. decembra 2015 o 12:00 hod. vykonané preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén dvojminútovým neprerušovaným tónom v obci Radava.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s ...

dokumenty

                           OBEC   RADAVA  č. 444                                                     941 47   Radava                                                           Súhrnná správa                  o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur                                                    za I. štvrťrok 2015   Obec Radava nemala v I. štvrťrok 2015 žiadnu zákazku vyššiu ako 1 000 Eur             Správu zapísala:     Bc. Silvia Košťáliková […]

Zber separovaného odpadu 2015

odpad

18.03.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 19.03.2015 /štvrtok/    zber ostatných komodít   22.04.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 23.04.2015 /štvrtok/    zber ostatných komodít   20.05.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 21.05.2015 /štvrtok/     zber ostatných komodít   23.06.2015 /utorok/     pet fľaše, tetrapaky 24.06.2015 /streda/     zber ostatných komodít   22.07.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 23.07.2015 /štvrtok/    zber ostatných komodít   […]

Múdrosť predkov

prezentačny zem

Ľudia sú iba prostými členmi spoločenstva menom Zem, nie pánmi a vládcami. Smutné však je, že mnoho ľudí si neuvedomuje, že sú súčasťou. Nadraďujú sa a znásilňujú Zem rôznymi spôsobmi. Ako sa správame my k našej matke Zem tak sa ona bude správať k nám.Pôvodní obyvatelia rôznych oblastí sveta tak ako i tej mojej dospeli […]

Poďakovanie za Božie dary

výstava prezentačny obrazok

12. októbra 2008 Radavčania oslávili hody. Nie, nie je to omyl. Hody máme 5.7. na sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätený náš rímsko – katolícky farský kostol. Hody sme mali ale tiež 12.10. keď sme si pripomenuli 17. výročie konsekrácie (vysviacka oltára). Príprava výstavy Táto udalosť bola spojená aj s poďakovaním za úrodu. […]

Dušičkový čas

dušičkovy čas foto prezentačny

Začiatok novembra. Dušičkový čas, tak smutný a šedivý. Ale tento rok je výnimkou. Slnko príjemne svieti a svojimi lúčmi nám vlieva do duše pocit pohody a šťastia. Dokonca vidieť poletovať pestrofarebné motýle a včely, ktoré už veľa peľu asi nenazbierajú.     Výzdoba nášho radavského cintorína je v tomto čase úžasná hra farieb. Biela , […]

Význam stromov, význam zelene

IMG_3049

Stromy produkujú O2 (kyslík) a pohlcujú CO2 (oxid uhličitý) Rastliny čiže i stromy produkujú viac kyslíku než koľko ho spotrebujú. Každý strom, ktorý zasadíme, pridá svojim rastom do ovzdušia drahocenný kyslík, do svojho kmeňa a lístia naviaže oxid uhličitý – najvýznamnejší skleníkový plyn. Stromy ochladzujú klímu Jeden hektár lesa odparí za hodinu až 350 litrov […]