Náš Domov

Výluka vlakov ZSSK

výluka

Víno Radava 2016 VÝSLEDKY !

víno radava 2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozv...

phsr

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Radava_PHSR_2014-2020

Výsledky volieb 2016

Volby NR SR

  Okrsková volebná komisia v Radave, oznamuje výsledky volieb do NR SR, ktoré sa konali                              dňa 05.03.2016

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Rad...

prezenčny stolny tenis turnaj

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Radava 2.ročník  Termín konania : 3.január 2016 Začiatok: 12:30 Kategória 1 : deti (mládež) Kategória 2 : dospelí Fotogaléria Za bohatú fotogalériu ďakujeme Michalovi Gedajovi V nedeľu 3 .januára 2016 sa v našej obci konal druhý ročník stolnotenisového turnaja o pohár Starostu obce Radava .Turnaja sa mohli zúčastniť všetci občania obce Radava. Hralo […]

Radavská futbalová prípravka

prezennčny sršni

Radavská futbalová prípravka Od leta 2015 sa pri ŠK Radava vytvorilo nové mužstvo – detská prípravka . Bola to jedna s podmienok – OBFZ Nové Zámky , aby mohlo učinkovať mužstvo dospelých vo vyššej súťaži Okresného futbalového zväzu. mužstvo má krycí názov : Radavskí sršni Záujem o vstup do tohto mužstva bol nad očakávanie veľký – jedná […]

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

radava info

Obec Radava zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do NR SR: radava@stonline.sk

Odškodňovanie vlastníkov

Untitled-1

Všetkým obciam dotknutých výstavbou Vedenie 2×400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur oznamujeme, že odškodňovanie vlastníkov za zriadenie vecného bremena bude vykonávať Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, úsek rozvoja a investícií, vrchný riaditeľ doc . Ing. Miroslav Rapšík, CSc,                       […]

Vlajka Radavy na vrchole Mont Blancu

prezentačnyyyy

Savojské Alpy – Mont Blanc Dna 25.8.2015 zaviala vlajka Radavy- na najvyššom vrchole Europy – Mont Blancu 4810m. Zaslužil sa o to občan Radavy – toho času poslanec obecneho zastupitelstva p.Marián Vozárik. Mont Blanc je najvyšší vrchol kontinentálnej Europy a z výškou 4810m je najvyšší vrchol Álp.Nachádza sa na hranici Francúzska a Talianska a taktiež veľmi blízko Švajčiarska.Kvôli nejednotnosti metodiky […]

Skúška sirény

skúška sirény

Oznamujeme občanom v zmysle § 3 a ods.4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 5 ods.2 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO bude v roku v dňoch 8.1.2016, 12.2. 2016, 11.3.2016, 8.4.2016, 13.5.2016, 10.6.2016,           […]