Domov pre všetkých...

Uvedenie do života knihy M Mandúcha “Rada...

príroda prezentačný obrazok

Starosta Obce Radava Vás srdečne pzýva na slávnostné uvedenie do života knihy Mariana Mandúcha “Radava vo fotografii”, ktoré sa bude konať dňa 12. júna 2015 v sále Kultúreneho domu v Radave. V rámci programu vystúpi ako hudobný hosť spevácky zbor Radavanka. Tešime sa na vašu účasť.

Skúška sirény

skúška sirény

Oznamujeme občanom v zmysle § 3 a ods.4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 5 ods.2 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO bude dňa 11. septembra 2015 o 12:00 hod. vykonané preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén dvojminútovým neprerušovaným tónom v obci Radava.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s ...

dokumenty

                           OBEC   RADAVA  č. 444                                                     941 47   Radava                                                           Súhrnná správa                  o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur                                                    za I. štvrťrok 2015   Obec Radava nemala v I. štvrťrok 2015 žiadnu zákazku vyššiu ako 1 000 Eur             Správu zapísala:     Bc. Silvia Košťáliková […]

Zber separovaného odpadu 2015

odpad

18.03.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 19.03.2015 /štvrtok/    zber ostatných komodít   22.04.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 23.04.2015 /štvrtok/    zber ostatných komodít   20.05.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 21.05.2015 /štvrtok/     zber ostatných komodít   23.06.2015 /utorok/     pet fľaše, tetrapaky 24.06.2015 /streda/     zber ostatných komodít   22.07.2015 /streda/     pet fľaše, tetrapaky 23.07.2015 /štvrtok/    zber ostatných komodít   […]

Referendum-výsledky

Untitled-1

REFERENDUM – výsledky hlasovania v obci Radava:   Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie:       671 Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:                       263 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                                    263 Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:                                                    261 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:                                            2 […]

Múdrosť predkov

prezentačny zem

Ľudia sú iba prostými členmi spoločenstva menom Zem, nie pánmi a vládcami. Smutné však je, že mnoho ľudí si neuvedomuje, že sú súčasťou. Nadraďujú sa a znásilňujú Zem rôznymi spôsobmi. Ako sa správame my k našej matke Zem tak sa ona bude správať k nám.Pôvodní obyvatelia rôznych oblastí sveta tak ako i tej mojej dospeli […]

Poďakovanie za Božie dary

výstava prezentačny obrazok

12. októbra 2008 Radavčania oslávili hody. Nie, nie je to omyl. Hody máme 5.7. na sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätený náš rímsko – katolícky farský kostol. Hody sme mali ale tiež 12.10. keď sme si pripomenuli 17. výročie konsekrácie (vysviacka oltára). Príprava výstavy Táto udalosť bola spojená aj s poďakovaním za úrodu. […]

Dušičkový čas

dušičkovy čas foto prezentačny

Začiatok novembra. Dušičkový čas, tak smutný a šedivý. Ale tento rok je výnimkou. Slnko príjemne svieti a svojimi lúčmi nám vlieva do duše pocit pohody a šťastia. Dokonca vidieť poletovať pestrofarebné motýle a včely, ktoré už veľa peľu asi nenazbierajú.     Výzdoba nášho radavského cintorína je v tomto čase úžasná hra farieb. Biela , […]

Význam stromov, význam zelene

IMG_3049

Stromy produkujú O2 (kyslík) a pohlcujú CO2 (oxid uhličitý) Rastliny čiže i stromy produkujú viac kyslíku než koľko ho spotrebujú. Každý strom, ktorý zasadíme, pridá svojim rastom do ovzdušia drahocenný kyslík, do svojho kmeňa a lístia naviaže oxid uhličitý – najvýznamnejší skleníkový plyn. Stromy ochladzujú klímu Jeden hektár lesa odparí za hodinu až 350 litrov […]