Náš Domov

Nárečový slovník

Rendvanské (Radavské) nárečie patrí do západoslovenského okruhu slovenskej nárečovej mapy. Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc., (ročník 1920), rodák z Hulu, jazykovedec, vysokoškolský učiteľ, od roku 1961 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave, sa vo svojej vedeckej práci orientoval z nárečového hľadiska aj na Požitavie, ktoré rozčlenil na horné, stredné a dolné. Podľa neho stredné Požitavie patrí do tekovskej nárečovej oblasti, dolné do stredonitrianskej. V stredožitavskej oblasti od Vrábel po Podhájsku, teda aj v Radave, až po slovensko-maďarskú jazykovú hranicu sa vyskytujú podoby so zdvojenými spoluhláskami (hrllo, šillo, krannuť), typickými je aj nahrádzanie dvojhlások: Mlieko – mléko; chlieb – chléb, chleba; vidieť – viďeť; kvietok – kvétek…. V týchto nárečiach je aj typ “masso” oproti hornožitavskému “meso”. Hovoria: pasť, památka, peňáze, robá, vará, stojá, dévka, méšať, tréska, nésov… Podrobný prehľad nárečových hláskových javov požitavskej oblasti v celoslovenskom rámci nájdeme aj v Atlase slovenského jazyka (Bratislava, 1968).
Ústnym podaním sa v Radave šírili najmä rozprávky, v ktorých vystupovali rozličné fantastické bytosti, akými sú divé žienky, víly, strigy, bosorky, smrť (nárečovo smrťka). Obľúbené boli aj povesti o Turkoch (2. polovica 16.stor.) a povesti o Kurucoch.
V domácnostiach, najmä starší ľudia stále rozprávajú radavským nárečím, a používajú niektoré miestne výrazy, napríklad: vedro – putňa, zástera – sakáčka, kabátik – kacabajka, šatka – ručník, veľká miska – vandel, nádoba na umývanie – lavór, nádoba drevená na kúpanie – šáfik, skriňa – kasňa….
Časti chotára: Tetveš, Lagáň, Orácé vinohrady, Pánske vinohrady, Dolinka, Bočina, Konopnice, Podhájik, Pallagy, Tatarháň, Šógore, potok Liska, Slávikov breh, Výhonský járek, Zdochlinec, Hliník, Kapustnice, Prameň Kotrba, Pri mlyne, Sellácké vinohrady, Štreka, Tlá, Rúbanice, Vrchná strana, Horná hora, Parcelácia, Slanica, Tri radky, Diely, Pekarikova dolinka, Barina, Šustrák, Agačina, Pri izbičke, Pod kostolíkom a Panské humno.
Miestne nadávky: Dilino, Melino, Somár, Bibas, Chmulo, podľa zvierat – krava, koza, vól…
Častejšie mená domácich zvierat:
Kone – Gaštan, Pejo, Sivko, Hnedák…
Kravy – Malina, Žemla, Strakaňa…
Pes – Dunčo, Bodrík, Lapaj…
Mačky – Micka, Líza, Cilka…
Dobrým dokladom slovnej zásoby dávnoveku Radavy a jej okolia sú aj názvy ulíc Radavy: Domovina, Hnilý kút, Kratiny, Nový rad, Majer Lagáň, Suchý rádek, Vŕšky, Dolný rad, Ulička, Dolný konec, Vicinálka a Hracká.
Nárečový slovníček obce Radava
(slovníček niektorých archaizmov)
A
anďika – švagriná
agač – agát
apko – starý otec
apo – otec
asentírka – odvod (brancov)
B
baba – pôrodná asistentka
bapka – kovadlina (na kovanie kosí)
babárňička – forma na pečenie, kovový vrchnák na fľašu malinovky
baburátká – bahniatka
bačorina -močarina
bagula – palica
bárčo, bársčo – hocičo
bavúze – fúzy
bengezuvať – paberkovať
beňňa – debna
betál – pedál
bev – bil
bičisko – porisko na bič
bimbiš – penis
bolláč – bodliak
bombarďáky – teplá spodná bielizeň (dámska)
boškať – bozkať
bóv – bol
brusár – brusič
buďilár – peňaženka
buják – býk
bukréta – kytica
burbuňďia – kŕmna repa
C
capko – nástroj na kosu (pri kosení zbožia)
cél – cieľ
cigarňík – nástavec na cigaretu
cintle – zápalky
cingáč – zvonček
cúg – prievan
cukrové – zákusky, cukrovinky
Č
čapkať – tlieskať
čela – včela
čigliť – štekliť
čil (čilek) – teraz
čingér – víno (tzv. druhák)
čochrať – odierať
čukolláda – čokoláda
čukoty – nohavičky
čušky – halušky
D
dekel – poklop, kryt
deska – doska
drapnúť – chytiť, chmatnúť
drigoty – teplá spodná bielizeň (spravidla detská)
dudel – cumeľ
duchny – periny
dvá – dvaja
dvatisíc – dvetisíc
dvérká – dvierka, vrátka
Ď
ďalako – ďaleko
ďál – ďalej
ďe – kde
ďinka – melón cukrový
ďivák – diviak lesný
F
fáš – obväz
fiók – zásuvka (na nábytku)
firhanek – záclona
fízuvák – ihla na šnurovanie futbalovej lopty
flánka – medza
flinta – puška
fólňa – pasca (sklápacia)
fraka – prak
frištuk – raňajky
friško – rýchlo
fujtáš – plstená zátka
funduš – pozemok (spravidla stavebný)
funt – závažie na sejačke
furt – stále
fusakle – ponožky
G
galata – nádoba na masť
galoty, gäťe (zastar.) – nohavice
gamby – pery
gánek – veranda (aj otvorená)
gariga – obruč
gaťe – dlhá spodná bielizeň (mužská)
gazember – lotor, beťár
ge – ku (komu)
gombóvce – slivkové gule
góla – bocian
gorále, garalíže – náhrdelník
gramorky – guľky (na hranie)
gris – krupica
H
hajloch – vinohradnícky domček
hamuvať- brzdiť
hantáby, hózentrógle – traky
hátižák – batoh, plecniak, ruksak
hevír – zdvihák
hindala – hojdačka
hintam – tam, tamto
hintov – luxusný koč
hlavačka – slamená prikrývka na dom
hodence – pondelok po hodoch
hokellík – stolička (bez operadla)
hornodla – sponka na vlasy
hradská – cesta, vozovka
hrllička – hrdlička záhradná
hrllo – hrdlo
hupcúg – kladka (na zdvíhanie bremien)
hurka – jaternica
hympíre – maliny
CH
chábrďé – chabzda, baza chabzdová
chocholence – krupicové rezance (hrubé)
chóst – chvost
chovánek – priestor na kŕmenie najmä husí a kačíc (spravidla prenosný)
J
jásná – ďasná
jeduvať (sa) – hnevať (sa)
K
kabáč – pagáč
kacabajka – kabátik, kabátec
kaďiť – dymiť
kalander – kovové zábradlie
kalamár – peračník
kalíšťek – štamperlík
kamének – kamienok
káňa – myšiak hôrny
kandla – konva
kanapa – válenda
kántor – organista
kasňa – skriňa
kelkýš – pôstne jedlo
kerý – ktorý
kirner – jamkár
klajbas – ceruzka
klepáč, klepica (zastar.) – zapisovateľ (ka), pisár (ka) na písacom stroji
knella – knedľa
kmín – zlodej
kočár – koč, kočiar
kollát – výbeh pre ošípané (súčasť chlieva)
komédiáš – prevádzkovateľ zábavnej atrakcie
kóper – kôpor
korhel – alkoholik
kormán – riadidlá (na bicykli)
kórové – kôrovie
kotrba – hlava
kozák – hlinený krčah (na mlieko, smotanu)
kozel – stoh
krannuť – kradnúť
krézel – čipkovaný golier
kríllo – krídlo
kruťel – nástroj na viazanie zbožia
krumple – zemiaky
kulimajs – kulma
kurbla – štartovacia kľuka
kuršmit – zverolekár
kýbel, puťénka – vedro
L
lafaňa – športové náradie (na odbíjanie loptičky)
lajblík – teplá vesta (bez rukávov)
lauf – hlaveň pušky
legátka – stolička
lépať (sa) – šplhať (sa), liezť (na strom)
létallo – lietadlo
letáňé – litánie
líčiť – maľovať
lipiťka – blúzka
lipka – topoľ čierny
lišťavý – lesklý
logať, lúchať – piť (hltavo, veľa)
M
maký – mäkký
mandelínka – pásavka zemiaková
manka – stará mama
masár – mäsiar
máťáš – sojka škriekavá
mažár – nádoba na tlčenie maku
merkuvať – strážiť, dávať pozor (na niečo)
mésev – miesil
méšav – miešal
moseť – musieť
moržuvák – nástroj na olupovanie kukurice
mrkotať – hundrať, rozprávať
mulaččák – oslava (s alkoholom)
muširo – prasa
muzika – zábava
myllo – mydlo
N
n(a)átka – nádcha
náďevka – plnka
nádobé – kuchynský riad
napágať (sa) – najesť, prejesť (sa)
náraz – veľká zelená húsenica okáňa hruškového
naspák – naspäť
nástrašák – nástrešník
nášťiva (zastar.)- návšteva
nochet – necht
Ň
ňé – nie
ňebožéc – vrták na drevo
ňeská – dnes
ňešpor – olovrant
ňišt – nič
núťer – dnu
ňúrať – hľadať, sliediť
O
očúvať – počúvať
odeicť – odísť
odešóv, odijšol (zastar.) – odišiel
odkál – odkiaľ
ofášuvať – obviazať
oňezdraveť – ochorieť, onemocnieť
opáčiť – navštíviť
opatek – opätok
oréšek – oriešok
oringle – náušnice
osla – brúsny kameň na kosu
oselník – nádobka s vodou pre oslu
ošítka – slamenica (plytší slamený kôš)
otello – druh hrozna, víno
P
pajta – stodola
pakuj (sa) – ber (sa), choď preč
palánek – drevená ohrada
pálený cuker – karamel
pánbo uslyš – odpoveď na pozdrav
pandrlák – vlnená pokrývka , ručník (na plecia)
pankhart – nemanželské dieťa
pannúť- padnúť
pántok – sekera s dlhým poriskom
parazól – dáždnik
pasének – pasienok
patržél – petržlen
pazuch – výrastok viniča (nežiaduci)
peňáze – peniaze
pések – piesok
pést – piest
pev – pil
picík – detská hra (vhodná do vonkajšieho prostredia)
piglajz – hladidlo, „žehlička“
pigluvať – hladiť, „žehliť“
piják – kliešť
pinták – sklený džbán, krčah
pipasár – nástavec do fajky
plac – voľné miesto
pléšek – pliešok
plavky – trenírky
podeň – pod neho, popod
podvalka – podstienka, podstenie
pógár – obecný sluha
pokrovec – koberec
polepšovňa – nápravný ústav pre mladistvých
pollé – zlé, podlé
poloňňuvať – odpočívať (popoludní, po obede)
pome – poďme
pondva – plachta (na zakrytie stohov)
pópis – zápis (do základnej školy)
poplamúch – osúch
poráňňe – poriadne
porostlina – znovu vyklíčené obilie
práchno – zvetrané drevo
preňňička – rozparok (na nohaviciach
prešburš – tlačenka
pričňa – doska na posteli
pričky – mužské nohavice (od kolien zúžené)
prišov – prišiel
pruclík – vyšívaná vesta (súčasť kroja)
pukál – strelná zbraň (na zabíjanie prasiat)
punky – krátke mužské nohavice do čižiem
putňa – vedro
R
rajsek – pripínačka
rajtar – nástroj na čistenie obilia
raušic – pytliak
rebriňák – šteblový drevený voz
révé – réva (prúty viniča)
ringišpír – kolotoč
ríteš – štrúdľa
rúčka – rukoväť, násada
ručníček – vreckovka
ručník – šatka (prikrývka hlavy)
S
sácať – strkať
sakáčka – zástera
saňistra – taška s popruhom
sannuté – kyslé (mlieko)
saťor – sieťka, taška (pôvodne pletená zo šúpolia)
sec – seď
se mňou – so mnou
sedaňa – sedadlo
sellák – sedliak
sello – sedlo
skapať – uhynúť, stratiť (sa)
sklep – obchod (predajňa)
skrésiť – vzkriesiť
slíže – rezance
smanný – smädný
smatanka – smotana
sméšný – smiešny
smitka – striedka (chleba)
smrťka – smrť
sňah – sneh
sopel – spútum, hlieny
sós – omáčka z paradajkového pretlaku
sponný – spodný
steláš – polica, regál
sťeť – chcieť
strožok – slamník
struna – pružina
stuňňa – studňa
suchoty – tuberkulóza
susák – drevená debna (na múku)
svéží – svieži
syr – tvaroh
syrový – tvarohový
sysel – druh br. mäsa (vedľa karé)
Š
šáfík – drevená nádoba (aj na kúpanie)
šajba – remenica
šamlík – sedadlo (nízke, bez operadla)
šarabuvák – plečka
šarabuvať – plečkovať
šarhán – blatník (na bicykli)
šerbel – nočník
šetek – všetok
šillo – šidlo
šiflíky – fliačky
šintuvák – druh motyky
šíny – koľajnice
šípy – kry ruže šípovej
šipošky – ženská spodná bielizeň
širák – klobúk
šivačka – ihla
šklebiť – škľabiť, vyškierať
škvarelina – praženica
šlajér – závoj
šloťka – pokrývka hlavy žien, čepiec
šógor – švagor
šóška – šťaveľ
špinár – veľký klinec
šporhelt – sporák
špric – postrekovač
šrégom – krížom, naprieč
šriple – podvaly (pod koľajnice)
štácia – stanica
štangla – tyč (časť konštrukcie bicykla)
šťeble – stupačky, schodíky (na rebríku)
štek – kolík (na upevnenie viniča)
šťepiť – očkovať
šťikať – čkať, ale aj cvikať (cestovné lístky)
štok – dlhší drevený stôl
štokovec – dom (s jedným alebo viac podlažiami)
štranek – povraz
štreka – železnica
štrekár – železničiar
štrikuvať – pliesť (sveter)
štrinfle – pančuchy
štrupandle – podkolienky
štupel – zátka
šťúr – medvedík (druh hmyzu)
štych – záber rýľom, ale aj chirurgický steh
šublotka – zásuvková skriňa
šumuvačka – naberačka s dierkami
šuster – obuvník
šuškať – šepkať
šuta – neobriadená žena
švungové koleso – zotrvačník
T
taligy, táčky – fúrik
tabla – doska na cesto
teja – čaj
ťekvička – hever
ťéňillo – tienidlo
terečka – melón vodový
terkele – vylisované hroznové šupky
ťískať – tlačiť
toďek – minule, nedávno
trachtár – lievik
trakslovať – sústružiť
trbléce (sa) – trblieta (sa)
trestnica (zastar.) – väznica
trlica – sekáč na konope
trúnek – alkohol
tunka – kaďa
tylko – nátelník, „tielko“ (vrchná časť spodnej bielizne)
U
uček – ujo
učiná – teta
uharek – uhorka
ucholláč – ucholak
ukonaný – unavený
umyvallo – umývadlo
uzatvórka (zastar.) – uzávierka
Ú
úďáreň – údiareň
úvoda – materská škola
V
vaček – vrecko (na odeve)
valaďinka – utierka
vandel – veľká misa
vaňňe – vädne
varaca – varecha
vella – vedľa
veraje – zárubne
vém – viem
vílanka – svietidlo, lampáš
villy – vidly
voláký – voľajaký
vrana (čérná) – havran čierny
vrelý – horúci
vrštať – stolársky ponk
vyčapcuvať – vyplieskať, vyfackať
vyčarať – vymeniť
vyincť – vyjsť (na kopec)
vykoťiť – prevrátiť, vysypať
výletník – turista
vypaťé – vypätie
vyprávať – rozprávať
vyprávka – rozprávka
vyštrngať (sa) – pekne sa obliecť
vyvérá – vyviera
vyzuvák – predmet na vyzúvanie čižiem
Z
zajac – králik domáci
zajác – zajac poľný
zašnóruvať – zaviazať (šnúrky)
zašprajcuvať – upevniť, zaistiť
zbožé – obilie
ze – zo (školy)
zé – zje
zelina – burina
zella – zjedla
zibzár – zips
zicher – špendlík (zatvárací)
zízať – pozerať
zlahla (sa) – porodila
zvazuvať – zväzovať
Ž
žál – žiaľ
ždy – vždy
žgolek – šúľok (kukurice)
žochtár – šechtár (nádoba na dojenie)
žufaňa – naberačka
žvachel – hrča (slamy)