Náš Domov

Združenia obcí

klikaciamapa
Informácie o Mikroregióne Termál
Mikroregión Termal sa rozprestiera na území Podunajskej pahorkatiny, v rámci ktorej do neho zasahuje na severozápade Žitavská niva, na juhozápade Nitrianska niva a na východe Hronská pahorkatina. Územnosprávne sa nachádza v severnej časti okresu Nové Zámky a združuje 12 obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja: Dolný Ohaj, Hul, Maňa, Trávnica, Podhájska, Radava, Veľké Lovce, Čechy, Kolta, Dedinka, Bardoňovo a Pozba. Centrom mikroregiónu je obec Podhájska známa svojím termálnym kúpaliskom s liečivou termálnou vodou. Týždenník Trend Termálne kúpalisko v Podhájskej v roku 2006 vyhodnotil ako 5. najatraktívnejšie miesto Slovenska s počtom 480 000 návštevníkov za rok.

logotermal

Logo Mikroregiónu Termál
Územie mikroregiónu patrí medzi oblasti s pomerne kvalitným stavom životného prostredia, bez výraznejších zdrojov znečistenia. Prírodne najhodnotnejšie územie mikroregiónu predstavuje Prírodná rezervácia Žitavský luh (Maňa), ďalej prírodné pamiatky (PP): Potok Chrenovka, Meander Chrenovky (Dolný Ohaj) a Rieka Žitava (Maňa), chránené areály (CHA): Školský park, Rudňanského park, Torišov park (Trávnica), Maniansky park (Maňa) , Bardoňovský park (Bardoňovo) a Obecný park (Kolta) a chránené stromy (CHS): Lipy pri Radave (Radava), Tankošský cer (Pozba) , Biela samota – lipy (Trávnica), Dub pri kláštore (Veľké Lovce- Máriačalád) a Platan (Bardoňovo).

mapa

Mapa rekreačných chodníkov a cyklotrás Mikroregiónu Termál
ÚNa území mikroregiónu sa nachádzajú zaujímavé objekty, ako napríklad rôzne sakrálne stavby – kostoly, pútnické miesto – Mariánska studnička (Pozba), zrúcanina barokového kláštora a kostola paulínov Máriačalád (Veľké Lovce) a novopostavená Kaplnka blahoslavenej Zdenky (Dolný Ohaj). Objektom záujmu návštevníkov sú tiež kaštiele a kúrie (Trávnica, Bardoňovo, Maňa, Hul, Kolta), obecné múzeá a pamätné izby (Veľké Lovce, Maňa, Dedinka), ako aj rôzne technické stavby – vodné mlyny (Dolný Ohaj, Maňa, Radava), kamenný barokový oblúkový most (Trávnica) a drevená zvonica (Radava). Z hľadiska športovo-rekreačnej vybavenosti ponúka územie Mikroregiónu rozličné možnosti trávenia voľného času. Pre vodné športy sú vhodné podmienky na vodných plochách pre športový rybolov (Dedinka, Trávnica, Podhájska, Maňa, Čechy, Kolta, Hul, Dolný Ohaj) a na kúpanie v termálnej vode slúži termálne kúpalisko v Podhájskej s vybudovanou infraštruktúrou a celoročnou prevádzkou. Vytvorené sú podmienky aj na cykloturistiku a turistiku po vyznačených 4 cyklotrasách a 8 rekreačných chodníkoch. Z hľadiska poľovníctva sú tu veľmi dobré podmienky pre lov na malú, diviačiu, srnčiu a mufloniu zver v rámci poľovných revírov. V zimnom období sú vhodné podmienky na rekreačné lyžovanie na svahu s umelým zasnežovaním v obci Čechy (kotvičkový vlek – 250 m) a behy na lyžiach v priaznivých snehových podmienkach. Pre kolektívne športy sú vybudované športové areály. Ubytovať sa možno v penziónoch, chatách, chalupách, bungalovoch a na súkromí s celkovou kapacitou viac ako 2000 lôžok (Podhájska 1600 lôžok, Radava 560 lôžok, Trávnica 200 lôžok, ostatné obce spolu 120 lôžok). Stravovacie služby ponúkajú reštaurácie, pizzérie a pohostinstvá (Podhájska, Veľké Lovce, Pozba, Maňa, Trávnica, Radava, Kolta, Bardoňovo, Dolný Ohaj).

Z hľadiska vidieckeho turizmu dôležitú úlohu zohráva vinohradníctvo (Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Bardoňovo, Kolta-Čechy). Vinice sa nachádzajú v každej obci, pričom v niektorých sa nachádzajú aj osady s viničnými domčekmi tzv. hajlochmi (Maňa – osada Stará Hora, Trávnica, Podhájska, Pozba). Lesné porasty rozprestierajúce sa na území mikroregiónu vytvárajú predpoklady milovníkom hubárčenia v letných a jesenných mesiacoch k vyžitiu sa v zbere húb ( Veľké Lovce, Podhájska, Pozba, Čechy, Kolta, Dedinka, Bardoňovo). Mikroregión Termál je bohatý aj na kultúrno-spoločenské podujatia, ako napr. hody, púte (Pozba), folklórne slávnosti (Maňa) a sochárske sympózium a dni remesiel(Podhájska). Informačné centrum mikroregiónu Termál, ktoré je celoročne k dispozícii návštevníkom termálneho kúpaliska, ako i celého mikroregiónu a poskytuje dôležité informácie, sídli v budove obecného úradu v Podhájskej.