Náš Domov

Obecný úrad

obálka
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Kancelária:

Ing. Marian Chrenko – starosta obce

Mária Melišková – evidencia obyvateľstva, miestne dane a poplatky, pokladňa, stavebná agenda, mzdová agenda, overovanie podpisov a osvedčovanie listín, vedúca obecnej kuchyne, komunálne služby, sociálna agenda, ochrana životného prostredia, vedenie Obecnej kroniky a Pamätnej knihy, agenda civilnej ochrany a krízového riadenia

Bc. Silvia Košťáliková – účtovná agenda, evidencia nezamestnaných, sociálna agenda, evidencia pošty, overovanie podpisov a osvedčovanie listín, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, zapisovateľka, hlásenie miestnym rozhlasom, evidencia sťažností a podaní

Iveta Matušková – kontrolórka obce

Ostatní zamestnanci:

Vladimír Baláž – kuchár obecnej kuchyne
Róbert Košťálik – vodič traktora a údržbár

Kontakt:

Obec Radava
Obecný Úrad 444
941 47 Radava
Tel./Fax: +421 35/65 82 331
e-mail: radava@stonline.sk
web: www.radava.sk

Zamestnanci Základnej školy 1. – 4. ročník:

Mgr. Jana Gregušíková – riaditeľka školy
Mgr. Andrej Gregušík – učiteľ
Imrich Kováč – farár, učitel náboženstva
Zuzana Račková – upratovačka, kurička
Mgr. Monika Hrušovská – vychovávateľka v školskom klube detí

Kontakt:

ZŠ Radava 1. – 4. ročník
Radava 440
941 47 Radava
Tel.: +421 35/65 82 334

email: zsradava@zoznam.sk

facebook: ZŠ Radava

Zamestnanci Materskej školy a Školskej jedálne:

Jarmila Guzmanová – riaditeľka
Mgr. Marianna Malíková – učiteľka, vedúca školskej jedálne
Monika Bujdáková – upratovačka, kurička
Jarmila Rodná – kuchárka

Kontakt:

MŠ Radava
Radava 445
941 47 Radava
Tel.: +421 35/65 82 317

email: msradava@gmail.com

webstránka: MŠ Radava

facebook: MŠ Radava