Náš Domov

Zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

- Mgr. Veronika Fialková – poverená zástupkyňa starostu obce
– Mgr. Blažena Felvidékyová
– Bc. Peter Košťálik
– Anton Ivan
– Mgr. Stanislav Petráš
– Ing. Marian Vozárik
– Martin Búry

Komisia na ochranu verejného záujmu:

– Mgr. Blažena Felvidékyová – predsedníčka
– Mgr. Stanislav Petráš
– Ing. Marian Vozárik
– Martin Búry