Náš Domov

vzn 2003

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ROK 2003
Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 1/2OO3 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti. 15. januára 2003 31. decembra 2003 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 2/2OO3 o miestnych poplatkoch. 15. marca 2003 1. januára 2005 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 3/2OO3 o podmienkach držania psov na území obce. 18. mája 2003 PLATNÉ vzn_3_2003
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 4/2OO3 o poplatkch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. 18. mája 2003 1. januára 2012 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 5/2OO3 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností. 1. januára 2004 1. januára 2005 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 6/2OO3 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2003 o miestnych poplatkoch. 1. januára 2004 1. januára 2005 -
Všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA č. 7/2OO3 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2003 a č. 6/2003. 16. decembra 2003 1. januára 2005 -