Náš Domov

vzn 2006

VZN ROK 2006

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava č. 1/2006 zo dňa 28. 9. 2006 Požiarny poriadok obce. 31. januára 2007 PLATNÉ vzn_1_2006