Náš Domov

vzn 2008

VZN ROK 2008

Názov Platné od Zrušené od Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radava č. 1/2008 z 30. septembra 2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania OBCE RADAVA. 15. októbra 2008 1. novembra 2012 -
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radava č. 2/2008 o vyhlásení záväzných častí spoločného územného plánu obcí Hul, Radava. 31. decembra 2008 PLATNÉ vzn_2_2008
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radavačíslo 3/2008, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Obce Radava v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. 1. januára 2008 PLATNÉ vzn_3_2008