Náš Domov

Organizácie

Organizácie – Právnické osoby

Športový klub Radava:
Sídlo: 941 47 Radava 491
Predseda: Anton Ivan ml.
Kontakt: 0907 432153

Poľovnícke združenie Dolina Radava:
Sídlo: 941 47 Radava 555
Predseda: Ing. Jozef Sádecký
Kontakt: 035/6582503

Občianske združenie Za krajšiu Radavu:
Sídlo: 941 47 Radava 143
Predseda: JUDr. Martin Vreštiak
Kontakt: 0918 538818


Občianske združenie Campanula:
Sídlo: 941 47 Radava 58
Predseda: Mgr. Zuzana Kiripolská
Kontakt: www.ozcampanula.sk

Neformálne organizácie a skupiny

ZO Slovenský červený kríž:
Sídlo: 941 47 Radava 291
Predseda: Beáta Búranová
Kontakt: 0907 561641


eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí:
Sídlo: 941 47 Radava 291
Predseda: Božena Hrušková
Kontakt: 035 6582 131

ZO Zväz zdravotne postihnutých:
Sídlo: 941 47 Radava 82
Predseda: Božena Hrušková
Kontakt: 035/6582131


Radavanka – zmiešaný spevácky zbor:
Sídlo: 941 47 Radava 444
Kontaktná osoba: Mgr. Blažena Felvidékyová
Kontakt: 0904 271 393

Členská základňa Jednota COOP Nové Zámky:
Sídlo: 941 47 Radava 390
Predseda: Mária Melišková


ZPOZ – Zbor Pre Občianske Záležitosti:
Sídlo: 941 47 Radava 444
Predseda: Mgr. Blažena Felvidékyová
Kontakt: 0904 271 393

Politické strany a hnutia

Klub KDH -
Sídlo: 941 47 Radava 58
Predseda: Mgr. Veronika Fialková
Kontakt: 0908 730 075