Náš Domov

Dôležité telefónne čísla

NÁZOV STANICE TELEFÓNNE ČÍSLO
Integrovaný záchranný systém 112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná zdravotnícka služba 155
Polícia 158
Polícia Šurany 0961 333 915
035 6500 940
Informácie o telefónnych číslach v SR 1181
Ohlasovňa porúch elektriny 0800 111 567
Ohlasovňa porúch vody 035 6500 873
0902 957 876
Ohlasovňa porúch plynu 0850 111 363
Ohlasovňa porúch telefónnych staníc 12129
Rímsko-katolícky farský úrad 035 6582 711
Lekárska stanica 035 6582 318
Pošta 035 6582 320
Zber, odvoz a likvidácia obsahov žúmp fekálnym vozidlom – Pavol Šlechta 0918 568 586
Obecný úrad 035 6582 331